Trồng cây tại thị xã Mường Lay- Điện Biên

dự án đang triển khai

Cây hoa hồng tree rose

Cây hoa hồng cổ Sapa