trồng cây tại chùa LINH QUANG

Hai cây đại cổ thụ được một người dân mua của công ty công đức vào chùa .

 

Cây đại cổ thụ

                                                             cây đại cổ thụ

cây đại

Chủ đề liên quan:

dự án đang triển khai

Cây hoa hồng tree rose

Cây hoa hồng cổ Sapa